CMR-vrachtbrieven: al jarenlang onmisbaar in de transportwereld

In 1956 werd er in Zwitserland een verdrag getekend door bijna alle landen in Europa en enkele landen buiten ons continent. Dit verdrag laat zich CMR noemen. Het gaat hier om een verdrag waarin afspraken staan omtrent goederenvervoer over de weg. Een van de gevolgen van dit verdrag was de totstandkoming van een vrachtbrief die ook de naam CMR zou gaan dragen. Dit is een vrij uniforme vrachtbrief die in verschillende talen is opgesteld, zodat transportbedrijven in zo veel mogelijk landen er gemakkelijk gebruik van kunnen maken. De verlader, oftewel…

Read More